Lärande och lek

MISSANSIA FÖRSKOLA © 2013

Webbproduktion: Louie Balko

Förskolans pedagogiska inriktning är först och främst språk och miljö.

 

Pedegogiska metoder bl.a. spela drama och utflykter i naturen, de metoderna är mest intressanta för barnen, och de är rika med information och för att påkalla barnens nyfikenhet.

 

För att nå målen arbetar vi att använda oss av pedagogiska hjälpmedel. Det kan t.ex. vara olika språklekar, rim och ramsor, sägner och vanliga lekar.

 

Där har vi en viktig roll att vara lugna, trygga och lyssnande pedagoger. Det är viktigt att se varje barn, ta vara på deras starka sidor, också se det barnen har svårt med och behöver extra hjälp med. Vi måste vara lyhörda för barnens önskemål och intressen.

 

Vi vill ha ett gott samarbete med föräldrar och att de får känna sig delaktiga i verksamheten. Vi använder oss av hjälpmedel som dokumentation och föräldramöten. Det är också viktigt att vara öppna för föräldrars frågor och önskemål. Vi ska ha ett trevligt bemötande mot föräldrar och respektera varje enskild förälder.

 

Vi försöker hålla  en hög pedagogisk standard. Därför är vårt måla att ständigt förnya oss  och pröva nya idéer och läromedel. Arbetet ska hela tiden utgå och införlivas i Lpö 98.

FÖRSKOLANS INRIKTNING

 
X

Lösenord:

Fel lösenord!