Lärande och lek

MISSANSIA FÖRSKOLA © 2013

Webbproduktion: Louie Balko

Rutin för Klagomålshantering  

Om Du som barn, förälder eller personal har synpunkter på förskolan Missansia verksamhet och/eller dess personal används nedanstående arbetsgång.

Steg 1

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål, ta då kontakt med förskolechef. Detta kan Du givetvis också göra om Du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör. Du kan också använda blanketten för att skriva ner dina synpunkter/klagomål och lämna till personalen/förskolechefen.

Steg 2

Förskolechefen antecknar Din synpunkt eller klagomål. Därefter kontaktar förskolechefen berörd personal för att få dess syn på sakfrågan.

Förskolechefen ordnar möte med Dig och berörd personal.

Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna.

Förskolechefen ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Samtalen dokumenteras.

Klagomålshanteringen har diskuterats och godkänts i arbetsplatsträffen, förskolerådet.

Förskolechefen ansvarar för att dokumentet revideras varje vårtermin

KLAGOMÅL

اذا لم تكن راضى عن شئ بخصوص طفلك

اليك اسفل الصفحة استمارة أرجوا كتابة شكواك

ونحن نتكفل بالباقي

När du fyllt i och skickat in e-postformuläret här nere registreras det som en inkommen handling hos oss. Förskolechefen eller handläggare utreder ärendet och återkommer till dig inom kort. Tar det längre tid att behandla ditt klagomål får du besked om detta.

SKICKA RENSA
 
X

Lösenord:

Fel lösenord!